Best Aqwal-e-Zareen of Life in Urdu images

Best Aqwal-e-Zareen of Life in Urdu images

  1. Jub ibadat sakoon dene lagey tu samjh jao ALLAH tum se razi hai.
  2. Jes ka ALLAH kafil ho wo kesi ka muhtaj nahi hota
  3. Jin ka bharosa ALLAH ho, in ki manzal kamyabi hai...
  4. Aazmayesh , ALLAH ka apne khas bando ko inaam ataa kerne k lia ek jawaz ka naam hai

Best Aqwal-e-Zareen of Life in Urdu images - Jub ibadat sakoon dene lagey tu samjh jao ALLAH tum se razi hai

Jub ibadat sakoon dene lagey tu samjh jao ALLAH tum se razi hai.


Best Aqwal-e-Zareen of Life in Urdu images - Jes ka ALLAH kafil ho wo kesi ka muhtaj nahi hota

Jes ka ALLAH kafil ho wo kesi ka muhtaj nahi hota


Best Aqwal-e-Zareen of Life in Urdu images - Jin ka bharosa ALLAH ho, in ki manzal kamyabi hai


Jin ka bharosa ALLAH ho, in ki manzal kamyabi hai...

Best Aqwal-e-Zareen of Life in Urdu images - Aazmayesh , ALLAH ka apne khas bando ko inaam ataa kerne k lia ek jawaz ka naam hai


Aazmayesh , ALLAH ka apne khas bando ko inaam ataa kerne k lia ek jawaz ka naam hai

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »